ដំណោះស្រាយ

ស្នប់ និងកង្ហារ

  • ការអនុវត្ត Inverter មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ KD600 នៅក្នុងកង្ហារ

    ទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមាននិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស បញ្ហាថាមពលកាន់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងក្លាយជាកែងដៃសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ហើយជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃតម្លៃថាមពល ការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុង dom...
    អាន​បន្ថែម