ដំណោះស្រាយ

ការជីកយករ៉ែ

  • អាំងវឺរទ័រ KD600 ប្រើសម្រាប់លើក

    ទិដ្ឋភាពទូទៅ ឡានដឹកទំនិញធ្នឹមតែមួយគឺជាឧបករណ៍ដែលប្រើជាទូទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីដឹងពីចលនារបស់ទំនិញក្នុងលំហបីវិមាត្រ។ក្នុង​ចំណោម​នោះ ប្រតិបត្តិការ​នៃ​យន្តហោះ​ផ្តេក​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​ខ្នាត​ធំ រថយន្ត​បញ្ឈរ...
    អាន​បន្ថែម